Pravidla a podmínky

Souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi pravidly webových stránek a všemi zákony, které se mohou vztahovat na tento web a vaši účast. Administrace webu má právo kdykoli zrušit váš účet, smazat veškerý obsah, který jste mohli zveřejnit, a vaše IP adresa a veškerá data, která vložíte na web, se zaznamenají, aby pomohli pracovníkům webu s jejich helperskými povinnostmi. Administrace webu má právo kdykoli bez varování změnit tyto podmínky a pravidla webu. I když můžete být informováni o jakýchkoli změnách, je vaší povinností zkontrolovat tyto podmínky a pravidla kdykoli.

  By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.

🡱