BanList

Uživatel Administrátor Před Akce Důvod
před 14 hodinami Temp Ban Aktivní Nepovolené modifikace
před 14 hodinami Temp Mute Aktivní Nevhodná komunikace
před 15 hodinami Kick Porušení pravidel na eventu
před 17 hodinami Temp Mute Aktivní Nevhodná komunikace
před 17 hodinami Temp Ban Aktivní Zneužívání bugu
před 18 hodinami Warn Zahlcení chatu
před 20 hodinami Warn Nevhodná komunikace
před 20 hodinami Temp Mute Vypršel Nevhodná komunikace
před 20 hodinami Temp Mute Vypršel Nevhodná komunikace
před 20 hodinami Temp Mute Vypršel Nevhodná komunikace
🡱