Pravidla

Pravidla serveru Dark-Cube.cz

 
§1 Všeobecná pravidla

Platí pro všechny servery spojené s doménou Dark-Cube.cz!


1. Registrací na našem serveru automaticky souhlasíte se všemi pravidly GDPR.
2.Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování , nezesměšňovat ostatní hráče, neprojevovat rasovou nenávist.
3. Je zakázáno propagovat servery či projekty, které nejsou spojeny s doménou Dark-Cube.cz.
4. Je zakázáno zneužívat Virtual Private Network ve svůj prospěch.
5. Warez hráčům, kteří užívají již zaregistrovaný nickname na našem serveru nemůže být poskytnut v žádném případě unregister.
6. Je zakázáno využívat modifikace, které Vás zvýhodňují vůči ostatním hráčům.
7. Je zakázáno vytvářet tzv. "fake" soutěže o itemy a tím okrádat naši komunitu.
8. Pokud hráč nalezne chybu na jakémkoliv z našich serverů, tak je povinen ji nahlásit na našem foru.
9. Je přísně zakázáno sdílet osobní a interní informace. Zároveň je přísně zakázáno šířit jakékoliv dezinformace apod..
10. Je zakázáno vytvářet a poté podávat AdminTeamu falešné důkazy.
11. Je zakázáno obviňovat hráče bez vlastnění důkazného materiálu.
12. Je zakázáno obtěžovat AdminTeam.
13. Je zakázáno jakkoliv obelhávat AdminTeam.
14. Na veškeré dokumenty a zálohy serveru Dark-Cube.cz se váže copyright a jakékoliv kopírování našeho obsahu se řeší.
15. Je zakázáno zneužívat Multi-Account ve svůj prospěch.
16. Vedení serveru a hlavní pozice si vyhrazují plné pravomoce pravidla serveru kdykoliv upravit.
§2 Pravidla minecraft serveru

Survival

1. Je zakázáno griefovat věci, které se nachází v cizí residenci. Za stavby, které se nachází mimo oblast residence AdminTeam neručí.
2. V případě obchodu s druhým hráčem a následným okradením má hráč právo na navrácení itemů, ovšem musí k tomu dodat dostatečně viditelný důkazný materiál.
3. Je zakázáno střílet z No-PvP zony na "/warp pvp".
4. Je zakázáno vlákat hráče do pasti a tím mu dát tzv. "trapkill".
5. Při odpojení nebo spadnutí hry v průběhu boje neneseme žádnou odpovědost za ztrátu vašich itemů v inventáři.
6. Je zakázáno do "/ah" dávat falešné klíče a přejmenované itemy.
7. Je zakázáno ničit okolí v oblasti residence cizího hráče. Též je zakázáno omezování oblasti residence a jeho okolí.
8. Je přísně zakázáno vlastnit residence, které zasekávájí server (velké farmy, hodně entit/mobů v residenci, ...).
9. Je zakázáno jakkoli zahlcovat chat (Flood,Nepřiměřený caps lock).

10. Je zakázáno jakkoli kazit hru ostatním hráčům (Griefing,tpakilling apod)

Eventy

1. Je zakázáno užívat itemy, které nebyly před začátkem samotného eventu zmíněny.
2. Je zakázáno zneužívat benefitů VIP typu "fly" a tím se zvýhodnit od ostatních.
3. Je zakázáno si na eventu zadávat příkaz typu "/sethome" aj..
4. Za věci, o které na eventu přijdete neručíme. Doporučíme si věci odložit do ender chestky, kterou naleznete na začátku každého eventu.PvP warp

1. Je zakázáno užívat fly v průběhu boje.
2. Je zakázáno střílet z NoPvP zony.
3. Je přísně zakázáno užívat boty s enchantem "Frost Walker".
4. Za věci, o které přijdete v PvP aréně AdminTeam neručí.§3 Pravidla ostatních serverů


TeamSpeak3

1. Je zakázáno jakkoliv zneužívat hlasovou podporu.
2. Je zakázáno nahrávat komunikaci s členem AdminTeamu a poté ji jakkoliv publikovat mezi veřejnost.
3. Hráč je povinen mít stejný nickname, jako na minecraft serveru.
4. Je zakázáno mít nevhodný nickname a avatar.
5. Na permanentní místnost má nárok pouze hráč, který vlastní benefity VIP, tudíž pokud je nevlastníte, tak o ni nežádejte.
6. Je zakázáno využívat různé měniče hlasu typu "Voicemod" či "Clownfish".
7. Je zakázáno rozesílat mezi ostatní podvodné odkazy. (ip-logger, 18+, ...).
8. Pro tento komunikační server platí i všeobecná pravidla serveru.Discord

1. Na Discord serveru platí stejná pravidla, jako pro ts3 server kromě 5. 4. (na půl) .
2. Je zakázáno zneužívat chatovou podporu za účelem pobavit se aj..
3. Je zakázáno užívat TTS.
4. Je zakázáno tagovat kteréhokoliv člena AdminTeamu. S tímto je samozřejmě zakázáno zmiňovat i role na discordu typu "@team" nebo "@vedení".Forum

1. Na foru platí stejná pravidla, jako pro ostatní servery, které Dark-Cube.cz poskytuje hráčům.
2. Hráč je povinen psát topic vždy do správného sub-fora. V opačném případě se mu jakákoliv žádost automaticky zamítá.
3. Hráč má přísně zakázáno jakkoliv znevažovat server či AdminTeam. Má právo pouze nahlásit bug či si podat stížnost na člena AdminTeamu, pokud má patřičné důkazy.
4. Je zakázáno duplikovat své přispěvky.
5. Je zakázáno vytvářet si více účtů na našem webu. Výjimkou je, pokud vlastníte dva originální účty, které jsou u nás zaregistrovány.
6. Vedení si vyhrazuje pravomoce na jakýkoliv typ úpravy kteréhokoliv příspěvku, který se nachází na foru.
§4 Povinnosti a pravomoce AdminTeamu

1. Člen AdminTeamu je povinen řešit Váš problém pouze během pracovní doby.
2. Člen AdminTeamu není povinen si uchovávat žádné důkazné materiály.
3. Člen AdminTeamu si vyhrazuje právo na to si zavolat druhého člena AT, aby mu pomohl.
4. Člen AdminTeamu s Vámi kdykoliv může uzavřít konverzaci a nadále s Vámi problém neřešit.
5. Člen AdminTeamu si vyhrazuje právo Vám udělit ban bez důvodu, pokud si to vyžaduje situace.
6. Členství v AdminTeamu není bráno, jakožto zaměstnání nebo brigáda.
7. Člen AdminTeamu je povinen se dostavit na svolané zasedání Teamu.
8. Člen AdminTeamu je povinen si zachovat profesionalitu a nebudovat si s hráči nějaké extrémní přátelské pouto.
9. Člen AdminTeamu má přísně zakázáno kohokoliv zvýhodnit od ostatních.
10. Člen AdminTeamu má plné právo se za Vámi připojit, popřípadě si Vás přesunout.§5 VIP ranky

1. Hráč, který si zakoupí benefity VIP nemá nárok na vrácení peněz. Kupujete si to sám za sebe a tak si nejdříve plně promyslete, zda si jej zakoupíte a nebudete mít z tohoto problém.
2. Za špatně napsanou SmS zprávu v případě zakoupení skrz SmS platby neručíme.
3. Pokud užíváte warez minecraft, tak není možné převádět VIP výhody z jednoho warez účtu na druhý.
4. Provedením platby automaticky souhlasíte se všemi pravidly serveru.
5. Pokud Vám bude udělen trest, tak Vám benefity VIP poběží nadále, tudíž neručíme za to, jak VIP rank využijete.